Nettverk om digitalisering, regelverk og tjenester 

Formålet med nettverket er å arrangere møter der deltakerne kan diskutere felles utfordringer innen temaet, utveksle erfaringer og få relevant faglig påfyll basert på forskning. 

Deltakere 

Deltakerne er ulike virksomheter fra offentlig sektor 

Avholdte møter 

Onsdag 20. mars 2024. Tema: Digitalisering, regelverk og tjenester

Neste møte 

Onsdag 4. september 2024: Kunstig intelligens og juridisk trygge anvendelser, KI-forordningen 

Møtested 

Norske Regnesentral, Blindern, Oslo