Digital inkludering

Vi forsker på hvordan flest mulig kan delta i informasjonssamfunnet og de digitale moderniseringsprosessene.

Universell utforming og brukeropplevelse er en rød tråd i alle våre prosjekter, og vi er spesielt opptatt av hvordan vi kan utvikle løsninger som fungerer godt på tvers av enheter, i ulike situasjoner, og for et bredt spekter av mennesker.

Våre målgrupper består ofte av eldre mennesker og andre med ulike forutsetninger og behov; sensoriske, motoriske, språklige eller kognitive.

Gruppen vår arbeider tett sammen med andre faggrupper og forskningsmiljøer. Forskningen vår finansieres gjennom offentlige instanser som NFR and EU, og gjennom oppdrag for næringslivet, organisasjoner og myndighetene.

Vi jobber med

 • Universell utforming
 • Brukskvalitet og brukeropplevelse
 • Roboter og utvidet virkelighet
 • Brukerinvolvering og brukerorientert design
 • E-borgerpanel

Nyhetsbrev

Vi sender ut et nyhetsbrev et par ganger i året, der forteller vi om siste nytt fra forskningen vår og annonserer kurs og seminarer.

Aktuelle prosjekter

Digital inkludering brukes i disse bransjene

Forskningsaspekter

Blant aktuelle temaer er de følgende forskningsaspektene:

 • Automatisk tilpassing til brukerens forutsetninger, behov og preferanser
 • IKT-støttet læring, når man trenger det der hvor man trenger det
 • Teknisk støtte for personer med lese- og skrivevansker
 • Identifisering av IKT-barrierer for personer med nedsatt funksjonsevne
 • Verktøy til utvikling av universelt utformede løsninger, og verktøy til tilgjengelighetstester

Tjenester innen e-inkludering og universell utforming av IKT

I tillegg til våre NFR- og EU-prosjekter tilbyr NRs e-Inkluderingsgruppe en rekke tjenester på områdene e-inkludering, tilgjengelighet, universell utforming av IKT-løsninger og brukskvalitet.

 • Evaluering av tilgjengelighet og brukskvalitet
 • Tekniske, ekspert- og brukertester, verktøy, metoder
 • IKT-løsninger fra konsept til prototyp, re-/design, implementasjon, integrasjon, testing
 • Teknisk rådgivning og assistanse
 • Monitorering, rapportering
 • FoU-ledelse og innovasjonsstøtte
 • Prosjektsøknader, anbud, FoU-finansering
 • Veiledning av næringsliv-PhD
 • Seminarer, workshopper, konferanser, foredrag, kurs

Forskning, utvikling og innovasjon

Anvendt forskning og utvikling (FoU) har som mål å føre til økt kunnskap og nye anvendelser av kunnskap. Denne kunnskapen kan brukes til innovasjon, dvs. til å lage et nytt produkt eller å forbedre en eksisterende tjeneste. En bedre forståelse av selve produktet, dets bruksområde, markedet og målgruppene kan også føre til en forbedring av produktets bruk og posisjonering og på denne måten til merverdi.

Lab

På vår lab kan vi utføre brukertester med spesialutstyr og under kontrollerte forhold. På datamaskiner kombinerer vi for eksempel skjermopptaker med loggings- og analyseprogramvare. Under evaluering av brukertester og fokusgrupper ser vi så interaksjonen på skjermen, all form for input fra tastatur, mus og så videre, samtidig som brukerens ansiktsuttrykk. I tillegg gjør blikksporingsutstyr (eye tracking) at vi kan følge øyets bevegelser på ulike enheter.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale med en av våre forskere for å finne ut hvordan vi kan hjelpe deg!