Vi forsker på hvordan flest mulig kan delta i informasjonssamfunnet. Universell utforming og brukskvalitet er en rød tråd i alle våre prosjekter. Vi er spesielt opptatt av hvordan utvikle løsninger som fungerer godt på tvers av enheter, i ulike situasjoner, og med et bredt spekter av mennesker.

Våre målgrupper består ofte av eldre og personer med ulike forutsetninger og behov, som nedsatt funksjonsevne. Dette omfatter sensoriske, motoriske, språklige og kognitive funksjonsnedsettelser.

Gruppen arbeider tett sammen med andre faggrupper og forskningsmiljøer, f.eks. vår Sikkerhetsgruppe for aspekter innen sikkerhet, personvern og tillitt, og Gruppen for smarte informasjonssystemer for anvendelse av systemteknologi, multimodalitet og multimedia.

Arbeidet vårt er delvis finansert av offentlige instanser som NFR and EU og delvis gjennom småskala-oppdrag i form av forsknings- og innovasjonsprosjekter for næringslivet, organisasjoner og myndighetene.

Aktuelle prosjekter

Digital inkludering brukes i disse bransjene

Forskningsaspekter

Blant aktuelle temaer er de følgende forskningsaspektene:

 • Automatisk tilpassing til brukerens forutsetninger, behov og preferanser
 • IKT-støttet læring, når man trenger det der hvor man trenger det
 • Teknisk støtte for personer med lese- og skrivevansker
 • Identifisering av IKT-barrierer for personer med nedsatt funksjonsevne
 • Verktøy til utvikling av universelt utformede løsninger, og verktøy til tilgjengelighetstester

Tjenester innen e-inkludering og universell utforming av IKT

I tillegg til våre NFR- og EU-prosjekter tilbyr NRs e-Inkluderingsgruppe en rekke tjenester på områdene e-inkludering, tilgjengelighet, universell utforming av IKT-løsninger og brukskvalitet.

 • Evaluering av tilgjengelighet og brukskvalitet
 • Tekniske, ekspert- og brukertester, verktøy, metoder
 • IKT-løsninger fra konsept til prototyp, re-/design, implementasjon, integrasjon, testing
 • Teknisk rådgivning og assistanse
 • Monitorering, rapportering
 • FoU-ledelse og innovasjonsstøtte
 • Prosjektsøknader, anbud, FoU-finansering
 • Veiledning av næringsliv-PhD
 • Seminarer, workshopper, konferanser, foredrag, kurs

Forskning, utvikling og innovasjon

Anvendt forskning og utvikling (FoU) har som mål å føre til økt kunnskap og nye anvendelser av kunnskap. Denne kunnskapen kan brukes til innovasjon, dvs. til å lage et nytt produkt eller å forbedre en eksisterende tjeneste. En bedre forståelse av selve produktet, dets bruksområdet, markedet og målgruppene kan også føre til en forbedring av produktets bruk og posisjonering og på denne måten til merverdi.

Lab

På vår lab kan vi utføre brukertester med spesialutstyr og under kontrollerte forhold. På datamaskiner kombinerer vi for eksempel skjermopptaker med loggings- og analyseprogramvare. Under evaluering av brukertester og fokusgrupper ser vi så interaksjonen på skjermen, all form for input fra tastatur, mus og så videre, samtidig som brukerens ansiktsuttrykk. I tillegg gjør blikksporingsutstyr (eye tracking) at vi kan følge øyets bevegelser på ulike enheter.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale med en av våre forskere for å finne ut hvordan vi kan hjelpe deg!