E-borgerpanel

Vi forsker på hvordan flest mulig kan delta i informasjonssamfunnet. Universell utforming og brukskvalitet er en rød tråd i alle våre prosjekter. Vi er spesielt opptatt av hvordan utvikle løsninger som fungerer godt på tvers av enheter, i ulike situasjoner, og med et bredt spekter av mennesker.

Ønsker du å bli en del av e-borgerpanelet vårt? Ta kontakt på e-borgerpanel@nr.no

Prosjekter og tjenester

E-borgerpanelet er en gruppe personer som kan bli forespurt om å delta i intervjuer eller uttesting av IKT mot en økonomisk kompensasjon.

Vi har gjennomført en rekke forsknings- og innovasjonsprosjekter med fokus på tilgjengelighet og universell utforming av IKT.

Vi tilbyr også tjenester innen universell utforming, tilgjengelighet og brukskvalitet til den private og offentlige sektoren. Dette inkluderer brukerundersøkelser og tester, utvikling og evaluering av nettsider og IKT-tjenester, teknisk testing og ekspertevalueringer.

Forskningsaspekter

  • Automatisk tilpassing til brukerens forutsetninger, behov og preferanser
  • IKT-støttet læring, når man trenger det der hvor man trenger det
  • Teknisk støtte for personer med lese- og skrivevansker
  • Identifisering av IKT-barrierer for personer med nedsatt funksjonsevne
  • Verktøy til utvikling av universelt utformede løsninger, og verktøy til tilgjengelighetstester