Publikasjoner:

144 treff i publikasjoner

Publikasjon

År

Kategori

“Kanskje du kunne bli maler?” – Fem personer med nedsatt syn forteller om sine erfaringer som arbeidssøkere og arbeidstakere

Halbach, Till ; Fyhn, Tonje; Fuglerud, Kristin Skeide; Kjæret, Kristin; Olsen, Terje André

2022

Rapport

Synshemmede i arbeidslivet: Et arbeidsgiverperspektiv

Fyhn, Tonje; Halbach, Till; Skeide Fuglerud, Kristin; Kjæret, Kristin; Olsen, Terje André

2022

Rapport

2022

Faglig foredrag

The Role of Technology for the Inclusion of People with Visual Impairments in the Workforce

Halbach, Till; Fuglerud, Kristin Skeide; Fyhn, Tonje; Kjæret, Kristin; Olsen, Terje André

2022

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2022

Faglig foredrag

2022

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

User Insights for Better and More Inclusive Online Public Services: A Survey Study

Halbach, Till; Fuglerud, Kristin Skeide; Snaprud, Mikael

2022

Vitenskapelig artikkel

Spørreundersøkelse om NAVs digitale tjenester og innbyggernes tilbakemeldinger

Halbach, Till ; Fuglerud, Kristin Skeide; Snaprud, Mikael

2022

Rapport

Anbefalinger fra TiTi-prosjektet (Leveransene L3.2, L4.3, L5.2 og L5.3)

Halbach, Till ; Fuglerud, Kristin Skeide; Snaprud, Mikael

2022

Rapport

TiTi-prosjektet: Sluttrapportering

Halbach, Till ; Fuglerud, Kristin Skeide; Snaprud, Mikael

2022

Rapport

Sluttrapport for TiTi-prosjektet – Tilgjengelige tilbakemeldinger

Halbach, Till ; Fuglerud, Kristin Skeide; Snaprud, Mikael

2022

Rapport

2022

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2022

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Teknologi og inkludering av personer med nedsatt syn i arbeidslivet: Kunnskapsoppsummering

Fuglerud, Kristin Skeide; Fyhn, Tonje; Halbach, Till ; Kjæret, Kristin; Olsen, Terje André

2021

Rapport

2021

Populærvitenskapelig foredrag

Halbach, Till; Haugstvedt, Vegard

2021

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Categories of User Impairment

Halbach, Till ; Simon-Liedtke, Joschua Thomas

2021

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Involving Diverse Users for Inclusive Technology Development

Fuglerud, Kristin Skeide; Halbach, Till ; Snaprud, Mikael

2021

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Robot-Enhanced Language Learning for Children in Norwegian Day-Care Centers

Halbach, Till; Schulz, Trenton; Leister, Wolfgang; Solheim, Ivar

2021

Vitenskapelig artikkel

Robot-Enhanced Language Learning for Children in Norwegian Day-Care Centers

Halbach, Till; Schulz, Trenton; Leister, Wolfgang; Solheim, Ivar

2021

Vitenskapelig artikkel

2020

Faglig foredrag

2020

Vitenskapelig artikkel

Teknologiens ambivalens for arbeidstakere med nedsatt syn

Halbach, Till ; Tunold, Siv; Tjøstheim, Ingvar

2020

Rapport

2020

Populærvitenskapelig foredrag

2020

Rapport

Security & Privacy in Social Robots

Leister, Wolfgang; Halbach, Till ; Schulz, Trenton Wade; Østvold, Bjarte M.

2020

Rapport

Aspects of Digitalisation

Leister, Wolfgang; Schulz, Trenton Wade; Hannay, Jo Erskine; Simon-Liedtke, Joschua Thomas; Tjøstheim, Ingvar; Fuglerud, Kristin Skeide; Halbach, Till ; Boudko, Svetlana; Stolpe, Audun

2020

Rapport

2020

Faglig foredrag

2020

Rapport

Standardizing data analysis for system epidemiology studies

Fjukstad, Bjørn; Shvetsov, Nikita; Nøst, Therese Haugdahl; Bøvelstad, Hege Marie; Halbach, Till; Holsbø, Einar; Hansen, Knut; Bongo, Lars Ailo

2020

Faglig kapittel

Reproducible Data Management and Analysis using R

Fjukstad, Bjørn; Shvetsov, Nikita; Nøst, Therese Haugdahl; Bøvelstad, Hege Marie; Halbach, Till ; Holsbø, Einar; Hansen, Knut; Bongo, Lars Ailo

2020

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

ITIK: Hvordan integrere tilgjengelighetssjekking i kildekodebygging

Bai, Aleksander; Halbach, Till ; Widerøe, Tom; Johansen, Lotte

2019

Faglig foredrag

2019

Faglig foredrag

2019

Faglig foredrag

2019

Vitenskapelig artikkel

Evaluating accessibility testing in automated software build processes

Bai, Aleksander; Skjerve, Rannveig Alette; Halbach, Till ; Fuglerud, Kristin Skeide

2019

Vitenskapelig artikkel

2018

Faglig kapittel

Categorization and Comparison of Accessibility Testing Methods for Software Development

Bai, Aleksander; Fuglerud, Kristin Skeide; Skjerve, Rannveig Alette; Halbach, Till

2018

Vitenskapelig artikkel

2018

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

A Mobile Application for Supporting Dementia Relatives: A Case Study

Halbach, Till ; Solheim, Ivar; Ytrehus, Siri; Schulz, Trenton Wade

2018

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2018

Vitenskapelig foredrag

2018

Vitenskapelig foredrag

A Mobile Application for Supporting Dementia Relatives: A Case Study

Halbach, Till ; Solheim, Ivar; Ytrehus, Siri; Schulz, Trenton Wade

2018

Vitenskapelig foredrag

Gode skrifttyper på skjerm

Halbach, Till ; Fuglerud, Kristin Skeide

2018

Rapport

Evaluering av tilgjengelighetstest-metoder

Bai, Aleksander; Mork, Heidi Camilla; Stray, Viktoria; Sverdrup, Nikolai Johan Sand; Halbach, Till ; Fuglerud, Kristin Skeide

2018

Rapport

Nytte av lettlest informasjon for NAV-brukere

Solheim, Ivar; Halbach, Till

2018

Rapport

A mobile application for supporting dementia relatives: A case study

Halbach, Till; Solheim, Ivar; Ytrehus, Siri; Schulz, Trenton

2018

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

The Project GB-MULTE-2016/17 – Final Report

Leister, Wolfgang; Tjøstheim, Ingvar; Kristoffersen, Thor O.; Halbach, Till ; Boudko, Svetlana; Bai, Aleksander; Aursand, Peder

2017

Rapport

2017

Rapport

Uninite (forskerpool) Tilgjengelighetsevaluering

Bai, Aleksander; Fuglerud, Kristin Skeide; Halbach, Till

2017

Rapport

Test av mYouTime 2.4.0

Halbach, Till

2017

Rapport

A Review of Universal Design in Ambient Intelligence Environments

Bai, Aleksander; Mork, Heidi Camilla; Halbach, Till ; Fuglerud, Kristin Skeide; Leister, Wolfgang; Schulz, Trenton Wade

2016

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2016

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

On Assessing the Costs and Benefits of Universal Design of ICT

Halbach, Till ; Fuglerud, Kristin Skeide

2016

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

On Assessing the Costs and Benefits of Universal Design of ICT

Halbach, Till ; Fuglerud, Kristin Skeide

2016

Vitenskapelig foredrag

2016

Populærvitenskapelig foredrag

Emner innen universell utforming av IKT: Måling, effektmåling og apps.

Halbach, Till ; Schulz, Trenton Wade; Fuglerud, Kristin Skeide

2016

Rapport

Health litteracy og peronalisering

Solheim, Ivar; Halbach, Till ; Fuglerud, Kristin Skeide; Schulz, Trenton Wade

2016

Rapport

Nye interaksjonsformer

Tjøstheim, Ingvar; Schulz, Trenton Wade; Fuglerud, Kristin Skeide; Solheim, Ivar; Halbach, Till

2016

Rapport

PLA First Evaluation Report

Schulz, Trenton Wade; Solheim, Ivar; Halbach, Till

2016

Rapport

DILP-evalueringsrapport

Halbach, Till ; Ytrehus, Siri; Solheim, Ivar; Schulz, Trenton Wade

2016

Rapport

State of the art: Universal Design of Ambient Hybrid Environments

Bai, Aleksander; Mork, Heidi Camilla; Fuglerud, Kristin Skeide; Halbach, Till ; Tjøstheim, Ingvar; Leister, Wolfgang; Østvold, Bjarte M.

2016

Rapport

Developing a tool for testing compatibility of websites with ATs

Skotkjerra, Stein Erik; Fuglerud, Kristin Skeide; Halbach, Till

2015

Vitenskapelig artikkel

2015

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2015

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2015

Vitenskapelig foredrag

Testing av tilgjengelighet på web – metoder, hjelpemidler og verktøy

Fuglerud, Kristin Skeide; Halbach, Till ; Skotkjerra, Stein Erik

2015

Populærvitenskapelig foredrag

2015

Populærvitenskapelig foredrag

Cost-benefit analysis of universal design

Fuglerud, Kristin Skeide; Halbach, Till ; Tjøstheim, Ingvar

2015

Rapport

2015

Rapport

The Project GB-BOHEME-2014/15 — Final Report

Leister, Wolfgang; Tjøstheim, Ingvar; Kristoffersen, Thor O.; Halbach, Till ; Boudko, Svetlana; Bai, Aleksander; Mork, Heidi Camilla; Schulz, Trenton Wade

2015

Rapport

2014

Nettsider (opplysningsmateriale)

2014

Nettsider (opplysningsmateriale)

2014

Nettsider (opplysningsmateriale)

2014

Nettsider (opplysningsmateriale)

2014

Nettsider (opplysningsmateriale)

Challenges with assistive technology compatibility in universal design

Fuglerud, Kristin Skeide; Halbach, Till ; Skotkjerra, Stein Erik

2014

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Universal-Design Awareness of Survey Software Manufacturers

Halbach, Till ; Tjøstheim, Ingvar; Hoydal, Kristina

2014

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

D4.3: Evaluation Report of MobileSage Services v2.0

Halbach, Till ; Schulz, Trenton

2014

Rapport

Web-baserte spørreundersøkelser og universell utforming – en undersøkelse

Tjøstheim, Ingvar; Hoydal, Kristina; Halbach, Till

2014

Rapport

Best Practice for Efficient Development of Inclusive ICT

Røssvoll, Till Halbach; Fuglerud, Kristin Skeide

2013

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2013

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2013

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2013

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2013

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

What Seniors Want in a Mobile Help-on-Demand Service

Dale, Øystein; Solheim, Ivar; Røssvoll, Till Halbach; Schulz, Trenton; Luiza, Spiru; Ileana, Turcu

2013

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2013

Vitenskapelig foredrag

D4.3 Evaluation Report

Solheim, Ivar; Halbach, Till ; Schulz, Trenton; Simon, Jordi Rovira; Turcu, Ileana; Sterea, Alexandru; Anghelache, Iulian; Spiru, Luiza

2013

Rapport

Smart Information Systems – Final report of the project GB-SMS-2012/2013

Leister, Wolfgang; Tjøstheim, Ingvar; Kristoffersen, Thor; Halbach, Till ; Boudko, Svetlana

2013

Rapport

Sikkerhet i klientprogramvare

Røssvoll, Till Halbach; Kristoffersen, Thor

2013

Rapport

An evaluation of Web-based voting usability and accessibility

Fuglerud, Kristin Skeide; Røssvoll, Till Halbach

2012

Vitenskapelig artikkel

2012

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2012

Vitenskapelig foredrag

Trends in User Experience Research

Leister, Wolfgang; Tjøstheim, Ingvar; Røssvoll, Till Halbach

2012

Populærvitenskapelig foredrag

2012

Rapport

Anbefalinger for nye nettsider på NR

Røssvoll, Till Halbach

2012

Rapport

MobileSage Deliverable D2.3: System Requirements Specification for Help-on-Demand Service

Curescu, Lavinia; Anghelache, Iulian; Røssvoll, Till Halbach

2012

Rapport

Adaptive Video Streaming through Estimation of Subjective Video Quality

Leister, Wolfgang; Boudko, Svetlana; Røssvoll, Till Halbach

2011

Vitenskapelig artikkel

2011

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2011

Vitenskapelig foredrag

Design of Cognitively Accessible Web Pages

Røssvoll, Till Halbach; Solheim, Ivar

2010

Vitenskapelig artikkel

Search and navigation as retrieval strategies in large photo collections

Solheim, Ivar; Dale, Øystein; Fritsch, Lothar; Røssvoll, Till Halbach; Holmqvist, Knut; Tjøstheim, Ingvar

2010

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Usability and Accessibility Evaluation of the Upcoming Norwegian E-Vote Solution

Halbach, Till ; Fuglerud, Kristin Skeide; Dale, Øystein; Solheim, Ivar; Schulz, Trenton

2010

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Estimation of Subjective Video Quality as Feedback to Content Providers

Leister, Wolfgang; Boudko, Svetlana; Røssvoll, Till Halbach

2010

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2010

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Cognitive Accessibility of Web Pages and Sites

Halbach, Till; Hellman, Riitta; Rødevand, Gro Marit; Solheim, Ivar

2010

Rapport

Designveileder for kognitiv tilgjengelighet av elektroniske tjenester og innhold

Halbach, Till ; Hellman, Riitta; Fuglerud, Kristin Skeide; Solheim, Ivar

2009

Fagartikkel

2009

Populærvitenskapelig foredrag

UNIMOD: Universell utforming i multimodale grensesnitt – prosjektavslutningsforedrag

Hellman, Riitta; Fuglerud, Kristin Skeide; Udjus, Lasse; Halbach, Till ; Guttormsen, Kjell Tore; Jansson, Harald K.

2009

Populærvitenskapelig foredrag

Accessibility and usability evaluation of E-vote prototypes

Fuglerud, Kristin Skeide; Halbach, Till; Dale, Øystein; Solheim, Ivar; Schulz, Trenton

2009

Rapport

Search vs Navigation in Mariage Image Retrieval

Holmqvist, Knut; Solheim, Ivar; Fritsch, Lothar; Dale, Øystein; Halbach, Till

2009

Rapport

User and elderly friendly home video services

Holmqvist, Knut; Halbach, Till

2009

Rapport

2008

Vitenskapelig foredrag

Søknadsevaluering

Halbach, Till ; Holmqvist, Knut

2008

Rapport

2007

Rapport

2001

Vitenskapelig foredrag