Spørreundersøkelse om NAVs digitale tjenester og innbyggernes tilbakemeldinger

Publikasjonsdetaljer

  • Utgiver: Norsk Regnesentral
  • Serie: Report at the Norwegian Computing Center (1058)
  • År: 2022
  • Utgave: 1058
  • Antall sider: 36
  • Internasjonale standardnumre:
    • Trykt: 978-82-539-0568-6