Rapport

Om ventemusikk og teknostress: En oversikt over hørselshemmedes bruk av kommunikasjonsteknologi

Halbach, Till

Publikasjonsdetaljer

Utgivere: Norsk Regnesentral

Serie: Report at the Norwegian Computing Center 1055

År: 2022

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-539-0565-5