Om ventemusikk og teknostress: En oversikt over hørselshemmedes bruk av kommunikasjonsteknologi

Publication details

  • Publisher: Norsk Regnesentral
  • Series: Report at the Norwegian Computing Center (1055)
  • Year: 2022
  • Issue: 1055
  • Number of pages: 50
  • International Standard Numbers:
    • Printed: 978-82-539-0565-5