Vitenskapelig artikkel

Categorization and Comparison of Accessibility Testing Methods for Software Development

Bai, Aleksander; Fuglerud, Kristin Skeide; Skjerve, Rannveig Alette; Halbach, Till

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Studies in Health Technology and Informatics, vol. 256, p. 821–831, 2018

Utgivere: IOS Press

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0926-9630
Elektronisk: 1879-8365

Lenker:
FULLTEKST: http://publications.nr.no/1548340972/Bai_et_al_2018_Categorization-and-Comparison-of-Accessibility-Testing-Methods-for-Software-Development.pdf
DOI: doi.org/10.3233/978-1-61499-923-2-821