Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Involving Diverse Users for Inclusive Technology Development

Fuglerud, Kristin Skeide; Halbach, Till; Snaprud, Mikael

Publikasjonsdetaljer

Del av: IADIS International Conference on Interfaces and Human Computer Interaction 2021 (part of MCCSIS 2021) (IADIS Press, 2021)

År: 2021

Lenker:
FULLTEKST: nr.brage.unit.no/nr-xmlui/bitstream/handle/11250/2766972/paper-accepted.pdf?sequence=1&isAllowed=y
PROSJEKT: Tilgjengelige tilbakemeldinger / Innsikt