Faglig foredrag

La brukerstemmer bli hørt: Brukerinvolvering & tilbakemeldinger

Halbach, Till; Snaprud, Mikael

Publikasjonsdetaljer

Arrangement: Digital Inclusion and Universal Design of ICT Meetup (Virtual)

Dato: 2. juni 2022

Arrangør: Norsk Regnesentral