Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Gamified Micro-Learning for Increased Motivation: An Exploratory Study

Halbach, Till; Solheim, Ivar

Publikasjonsdetaljer

Del av: Proceedings of the 15th International Conference on Cognition and Exploratory Learning in the Digital Age (CELDA) (IADIS Press, 2018)

Sider: 271–279

År: 2018

År: 2018

Lenker:
OMTALE: http://www.iadisportal.org/digital-library/gamified-micro-learning-for-increased-motivation-an-exploratory-study
FULLTEKST: http://publications.nr.no/1548763321/halbach-2018-microlearning.pdf