Teknologi og inkludering av personer med nedsatt syn i arbeidslivet: Kunnskapsoppsummering

Publikasjonsdetaljer

  • Utgiver: Norsk Regnesentral
  • Serie: Report at the Norwegian Computing Center (1054)
  • År: 2021
  • Utgave: 1054
  • Antall sider: 40
  • Internasjonale standardnumre:
    • Trykt: 978-82-539-0564-8
  • Lenke: