Testing av tilgjengelighet på web – metoder, hjelpemidler og verktøy

Publikasjonsdetaljer

Foredraget handlet om hvordan teste for universell utforming på web, hvordan oppdage ulike tilgjengelighetsproblemer og hvilke metoder som er best egnet. Vi diskuterte også ulike hjelpemidler og verktøy, hvordan teste med hjelpemidler selv, og fordeler og ulemper ved en rekke tilgjengelighetssjekkere.