Helse i hver video

I dette innovasjonsprosjektet undersøker vi hvordan videobaserte helsetjenester kan bli så inkluderende som mulig.

Ifølge Helsedirektoratet (2021) sliter rundt 10-30 prosent av Norges befolkning med digitale løsninger, inkludert de i helsevesenet. Blant mennesker med funksjonsnedsettelser er det til og med 50-70 prosent.

Foto: Tima Miroshnichenko på Pexels

Tekniske barrierer

Prosjektet vil kartlegge hvilke tekniske barrierer pasientene og behandlere opplever med videobaserte helsetjenester, og finne ut hvordan barrierene kan unngås. Målet er å lage en digital veileder for mer inkluderende videokonsultasjoner og en større grad av brukerfokus i behandlingsforløpet. Målgruppene er både ledelse, innkjøpere av videoløsninger og behandlere.

Norsk Regnesentral bidrar med sin ekspertise på teknisk tilgjengelighet av kommunikasjonsteknologi, brukskvalitet, brukerinvolvering og mangfold. I prosjektet jobber vi blant annet med litteraturstudie, tekniske undersøkelser, inkluderende tjenestedesign og brukermedvirkning.

Vår visjon er at mer inkluderende videotjenester i helsevesenet gir bedre helse og økt livskvalitet for pasienten, bedre arbeidsvilkår for behandlere, innsparinger for helseforetakene, og helsemessige og økonomiske gevinster for samfunnet for øvrig.

Navn: Video for alle – inkluderende videotjenester i helsevesenet

Partner/ kunde: Sunnaas sykehus, Oslo universitetssykehus, Sørlandet sykehus, Sykehuset Innlandet, Vestre Viken helseforetak, Universitet i Agder

Periode: 2022-2023

Finansiering: Innovasjonsmidler Helse Sør-Øst

Aktuelt:

Klyngemøte om Digital inkludering i helsetjenester. Opptak av ulike foredrag (Youtube, 30.11.22).

 1. Prosjektleder Sonja Erlenkamp, Sunnaas, innleder
 2. Kristin Skeide Fuglerud, Norsk Regnesentral: Digital inkludering – alle vil, men hvem tar ansvaret?
 3. Norsk Helsenett (NHN): Hvordan jobber vi med universell utforming og likeverdig tilgang til tjenestene våre?
 4. Kristin Berg: Digitalt mangfoldsbrøl
 5. Christian Thon, Blindeforbundet: Hvor er knappen? – Å bruke helsetjenester i blinde
 6. Bjørn Erik Thon: Avsluttende ord

Lansering: Video for alle – en veiviser for inkluderende videotjenester. Opptak av ulike foredrag (Youtube, 19.09.23).

 1. Prosjektleder Sonja Erlenkamp, Sunnaas: Velkommen og innledning
 2. Till Halbach, Norsk Regnesentral: Digitalt utenforskap i helsevesenet – hva betyr det for den enkelte?
 3. Christian Thon, Blindeforbundet: Hvordan oppleves digital ekskludering på helsetjenester for brukere?
 4. Rudolph Brynn, NHN: Leverandørens perspektiv: Å møte helsevesenet i sine utfordringer
 5. Carina Kolnes, Indre Østfold kommune: Hvordan samhandler vi om de mest sårbare – kommuneperspektivet
 6. Sonja Erlenkamp: Visning av veiviseren og avslutning