Avdeling

DART

Involverte Bransjer:

Helse

I dette innovasjonsprosjektet undersøker vi hvordan videobaserte helsetjenester kan bli så inkluderende som mulig.

Ifølge Helsedirektoratet (2021) sliter rundt 10-30 prosent av Norges befolkning med digitale løsninger, inkludert de i helsevesenet. Blant mennesker med funksjonsnedsettelser er det til og med 50-70 prosent.

Foto: Tima Miroshnichenko på Pexels

Tekniske barrierer

Prosjektet vil kartlegge hvilke tekniske barrierer pasientene og behandlere opplever med videobaserte helsetjenester, og finne ut hvordan barrierene kan unngås. Målet er å lage en digital veileder for mer inkluderende videokonsultasjoner og en større grad av brukerfokus i behandlingsforløpet. Målgruppene er både ledelse, innkjøpere av videoløsninger og behandlere.

Norsk Regnesentral bidrar med sin ekspertise på teknisk tilgjengelighet av kommunikasjonsteknologi, brukskvalitet, brukerinvolvering og mangfold. I prosjektet jobber vi blant annet med litteraturstudie, tekniske undersøkelser, inkluderende tjenestedesign og brukermedvirkning.

Vår visjon er at mer inkluderende videotjenester i helsevesenet gir bedre helse og økt livskvalitet for pasienten, bedre arbeidsvilkår for behandlere, innsparinger for helseforetakene, og helsemessige og økonomiske gevinster for samfunnet for øvrig.

Navn: Video for alle – inkluderende videotjenester i helsevesenet

Partner/ kunde: Sunnaas sykehus, Oslo universitetssykehus, Sørlandet sykehus, Sykehuset Innlandet, Vestre Viken helseforetak, Universitet i Agder

Periode: 2022-2023

Finansiering: Innovasjonsmidler Helse Sør-Øst

Aktuelt:

I høst ble det holdt et klyngemøte, her er opptak av ulike foredrag (youtube):

  1. Prosjektleder Sonja Erlenkamp, Sunnaas, innleder
  2. Kristin Skeide Fuglerud, Norsk Regnesentral: Digital inkludering – alle vil, men hvem tar ansvaret?
  3. Norsk Helsenett (NHN): Hvordan jobber vi med universell utforming og likeverdig tilgang til tjenestene våre?
  4. Kristin Berg: Digitalt mangfoldsbrøl
  5. Christian Thon: Hvor er knappen? – Å bruke helsetjenester i blinde
  6. Bjørn Erik Thon: Avsluttende ord