Rapport   2010

Halbach, Till; Hellman, Riitta; Rødevand, Gro Marit; Solheim, Ivar

Publikasjonsdetaljer

Utgiver:

Helsedirektoratet

Lenker:

FULLTEKST: http://iktforalle.no

Utforming av nettsider for brukere med nedsatt funksjonsevne har lenge konsentrert seg om støtte til personer med sensoriske (for eksempel synshemming) og motoriske utfordringer (for eksempel Parkinsons sykdom). Dette er vel og bra, men det har lenge vært behov for mer støtte til personer med ulike typer av kognitive utfordringer. Denne sammensatte gruppen brukere er svært stor. Skal man følge kravene til universell utforming, må nettsider også gjøres tilgjengelig for denne gruppen. Det er dette denne veilederen tar sikte på å gjøre noe med.