Rapport

Tilrettelegging av forskningsmetoder for brukerinvolvering: Håndtering av erkjentlighetsgaver, teksting og transkribering av multimedia, verktøy for dataanalyse, personvern og taushetserklæring

Fuglerud, Kristin Skeide; Halbach, Till; Schulz, Trenton; Simon-Liedtke, Joschua Thomas

Publikasjonsdetaljer

Utgivere: Norsk Regnesentral

Serie: NR-notat DART/20/22

År: 2022

Dette dokumentet beskriver forskningsmetodene Norsk Regnesentral bruker når brukere er involvert i forskningen. Metodene som er dokumentert er blant annet:
- Hvordan transkribere samtaler (automatisk og manuelt)
- Erkjentlighetsgaver til deltakere i prosjektaktiviteter og testbrukere
- Verktøy for tematiske analyser og andre oppgaver
- Taushetserklæring for involvering av sommerstudenter eller andre midlertidige prosjektdeltagere
Dokumentet er ment som et øyeblikksbilde og bør oppdateres over tid.