Tilrettelegging av forskningsmetoder for brukerinvolvering: Håndtering av erkjentlighetsgaver, teksting og transkribering av multimedia, verktøy for dataanalyse, personvern og taushetserklæring

Publikasjonsdetaljer

  • Utgiver: Norsk Regnesentral
  • Serie: NR-notat (DART/20/22)
  • År: 2022
  • Utgave: DART/20/22
  • Antall sider: 27

Dette dokumentet beskriver forskningsmetodene Norsk Regnesentral bruker når brukere er involvert i forskningen. Metodene som er dokumentert er blant annet:
- Hvordan transkribere samtaler (automatisk og manuelt)
- Erkjentlighetsgaver til deltakere i prosjektaktiviteter og testbrukere
- Verktøy for tematiske analyser og andre oppgaver
- Taushetserklæring for involvering av sommerstudenter eller andre midlertidige prosjektdeltagere
Dokumentet er ment som et øyeblikksbilde og bør oppdateres over tid.