Publikasjoner:

126 treff i publikasjoner

Publikasjon

År

Kategori

2021

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2018

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2016

Rapport

2016

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2016

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2016

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2015

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2014

Nettsider (opplysningsmateriale)

2014

Vitenskapelig foredrag

2014

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2014

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2014

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2013

Populærvitenskapelig foredrag

2013

Faglig foredrag

2013

Faglig foredrag

2013

Populærvitenskapelig foredrag

2013

Faglig foredrag

2013

Populærvitenskapelig foredrag

2013

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2013

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2013

Rapport

2013

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2013

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2012

Vitenskapelig artikkel

2012

Vitenskapelig foredrag

2012

Populærvitenskapelig foredrag

2012

Populærvitenskapelig foredrag

2012

Populærvitenskapelig foredrag

2012

Populærvitenskapelig foredrag

2012

Populærvitenskapelig foredrag

2012

Populærvitenskapelig foredrag

2012

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2012

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2012

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2011

Populærvitenskapelig foredrag

2011

Populærvitenskapelig foredrag

2011

Populærvitenskapelig foredrag

2011

Populærvitenskapelig foredrag

2011

Populærvitenskapelig foredrag

2011

Populærvitenskapelig foredrag

2011

Populærvitenskapelig foredrag

2011

Populærvitenskapelig foredrag

2011

Populærvitenskapelig foredrag

2011

Populærvitenskapelig foredrag

2011

Populærvitenskapelig foredrag

2010

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2010

Populærvitenskapelig foredrag

2010

Populærvitenskapelig foredrag

2010

Populærvitenskapelig foredrag

2010

Populærvitenskapelig foredrag

2010

Populærvitenskapelig foredrag

2009

Populærvitenskapelig foredrag