Tilgjengelige apps fra design til bruk

Publikasjonsdetaljer

Hvordan kan man lage en app som er universelt utformet og tilgjengelig for alle?