Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Remote Evaluation in Universal Design Using Video Conferencing Systems During the COVID-19 Pandemic

Simon-Liedtke, Joschua Thomas; Bong, Way Kiat; Schulz, Trenton; Fuglerud, Kristin Skeide

Publikasjonsdetaljer

Del av: Universal Access in Human-Computer Interaction - Design Methods and User Experience (Springer, 2021)

År: 2021

Lenker:
ARKIV: http://hdl.handle.net/10852/89609
DOI: doi.org/10.1007/978-3-030-78092-0_8