Rapport

RevmaRApp prosjektrapport: En app for aktivitetsregulering og egenmestring ved vedvarende mangel på energi ved revmatisk sykdom

Fuglerud, Kristin Skeide; Ellingsen, Kjersti Lunde; Urrang, Kristin K.; Schulz, Trenton

Publikasjonsdetaljer

Utgivere: Norsk Regnesentral

Serie: Report at the Norwegian Computing Center 1034

År: 2017

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-539-0544-0

Lenker:
PROSJEKT: www.nr.no/en/projects/revmarapp-utvikling-av-en-app-revmatikere
FULLTEKST: http://publications.nr.no/1485936783/RevmaRApp-NRFuglerud.pdf

Denne rapporten oppsummerer erfaringer, valg, beslutninger og resultater fra RevmaRApp prosjektet. Gjennom prosjektet har vi utviklet en egenmestringsapp for i mennesker med revmatisme og andre mennesker som opplever tretthet og
utmattelse over tid. Appen er basert på aktivitetsregulering. Det er en mestringsstrategi som går ut på å prioritere og porsjonere de daglige aktivitetene for gjennom det å utnytte den begrensede energien mest mulig effektivt. Det kan gi økt mestring og bedre mulighet for å delta i prioriterte og betydningsfulle aktiviteter Gjennom appen kan brukerne registrere sine daglige aktiviteter over en begrenset periode. Deretter kan de sortere aktivitetene i forhold til energibruk og etydning, og dermed få oversikt over egne aktivitetsmønstre. Applikasjonen kan bidra til at brukere setter egne mål, som kan føre til en atferdsendring. Målet er å hjelpe brukeren til å få en oversikt over sine egne aktivitetsmønstre, og deretter reflektere over hvorvidt og
hvordan de kan prioritere og regulere sine aktiviteter, for å bedre opprettholde energi for de viktigste tingene i livet.