RevmaRApp prosjektrapport: En app for aktivitetsregulering og egenmestring ved vedvarende mangel på energi ved revmatisk sykdom

Publikasjonsdetaljer

Denne rapporten oppsummerer erfaringer, valg, beslutninger og resultater fra RevmaRApp prosjektet. Gjennom prosjektet har vi utviklet en egenmestringsapp for i mennesker med revmatisme og andre mennesker som opplever tretthet og
utmattelse over tid. Appen er basert på aktivitetsregulering. Det er en mestringsstrategi som går ut på å prioritere og porsjonere de daglige aktivitetene for gjennom det å utnytte den begrensede energien mest mulig effektivt. Det kan gi økt mestring og bedre mulighet for å delta i prioriterte og betydningsfulle aktiviteter Gjennom appen kan brukerne registrere sine daglige aktiviteter over en begrenset periode. Deretter kan de sortere aktivitetene i forhold til energibruk og etydning, og dermed få oversikt over egne aktivitetsmønstre. Applikasjonen kan bidra til at brukere setter egne mål, som kan føre til en atferdsendring. Målet er å hjelpe brukeren til å få en oversikt over sine egne aktivitetsmønstre, og deretter reflektere over hvorvidt og
hvordan de kan prioritere og regulere sine aktiviteter, for å bedre opprettholde energi for de viktigste tingene i livet.