Robot-Enhanced Language Learning for Children in Norwegian Day-Care Centers

Publikasjonsdetaljer

  • Journal: Multimodal Technologies and Interaction, 2021
  • Utgiver: MDPI
  • Internasjonale standardnumre:
    • Trykt: 2414-4088
    • Elektronisk: 2414-4088
  • Lenke: