Rosa Prosjekt: D1.2a Risikoanalyse

Publikasjonsdetaljer

Robot-supported language development for children with ASD (ROSA) er et norsk samarbeidsprosjekt med seks organisasjoner fra forskning, det offentlig sektor og næringslivet. Prosjektarbeid må håndtere forskjellige risikoer; særlig prosjekter som handler om nye teknologier og ideer.
Dokumentet er til medlemmer i ROSA-konsortium. Hensikter er å identifiserer risikoer i prosjektet og hvordan man kan minimisere eller minske risikoene. Vi presentere først bakgrunn og omfang i dokumentet. Så presentere vi risikoer vi har identifisert. Risikoene er gruppert i to grupper: organisatoriske risikoer og tekniske risikoer. Organisatoriske risikoer er risiko relatert til prosjektledelse og «sluttbrukeren». Tekniske risikoer handler om teknisk utfordringer.