Scenario Design for Healthcare Collaboration Training Under Suboptimal Conditions

Publikasjonsdetaljer

  • Journal: Lecture Notes in Computer Science (LNCS), vol. 13320, p. 197–214, 2022
  • Utgiver: Springer
  • Internasjonale standardnumre:
    • Trykt: 0302-9743
    • Elektronisk: 1611-3349
  • Lenke: