Universell design av roboter

Hva kreves for å skape en universelt utformet robot? Målet med dette prosjektet er å finne ut hvordan man kan utforme og vurdere om sosiale roboter er universelt utformet.

Vi må vurdere konteksten og tenke på hvordan folk skal samhandle med en robot. Selv om vi kan se til retningslinjer for tilgjengelighet for nettinnhold, kan disse standardene være utilstrekkelige for robotens interaksjoner i den virkelige verden. Men med usikkerhet om hvilke retningslinjer som skal følges, er det også problemer med å evaluere roboten for å finne ut om den er universelt utformet. 

Bildetekst: Hvordan skal folk samhandle med en robot? Bilde: Pexels

Sosiale roboter

Det ville være nyttig om robotikere og designere hadde en ressurs for å bygge roboter som er universelt utformet, samt ha en metode for å evaluere om en robot er universelt utformet. Sosiale roboter, som inneholder fysiske og digitale komponenter, skiller seg fra andre typer IKT-løsninger som nettsider og mobilapper.

For disse løsningene er det tilstrekkelig å bygge universelt utformet programvare med antagelse om at datamaskinen eller telefonen vil gi nødvendige hjelpemidler for å få tilgang til programvaren. Noen roboter kan betjenes via en nettside eller mobilapp, men sosiale roboter er designet for at man bruker bevegelser, stemme eller andre modaliteter for å samhandle med roboten. Dette åpner for flere muligheter for å lage teknologi som kan brukes av flere, men det krever også ekstra tankegang og planlegging for å nå alle.  

Brukergrupper

Prosjektet vil undersøke eksisterende retningslinjer for universell utforming og tilgjengelighet for å se hvordan de kan anvendes for roboter som samhandler med mennesker. Vi vil identifisere mangler i eksisterende retningslinjer og finne mulige løsninger for hvordan disse manglene kan adresseres. Vi vil også rådføre oss med ulike brukergrupper for å se om de har informasjon om hvordan roboter kan gjøres mer universelt utformet. Når vi har samlet denne informasjonen, planlegger vi å lage en metode for å evaluere en robot for universell utforming. For å bevise at metoden kan være nyttig, vil vi evaluere en rekke forskjellige roboter for å se hvor tilstrekkelig metoden er og justere for å imøtekomme andre problemer som kan oppstå under evalueringene. 

Navn: Universell design av roboter (UD Robots)

Partnere: Universitetet i Oslo, VID vitenskapelige høgskole

Periode: 2022

Finansiering: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)