Towards Reliable Accessibility Assessments of Science Center Exhibits

Publikasjonsdetaljer

  • Journal: Lecture Notes in Computer Science (LNCS), vol. 11746 LNCS, p. 33–41, 2019
  • Utgiver: Springer
  • Internasjonale standardnumre:
    • Trykt: 0302-9743
    • Elektronisk: 1611-3349
  • Lenke: