Rapport   2018

Bai, Aleksander; Mork, Heidi Camilla; Stray, Viktoria; Sverdrup, Nikolai Johan Sand; Halbach, Till; Fuglerud, Kristin Skeide

Publikasjonsdetaljer

Utgiver:

Norsk Regnesentral

Utgave:

1038

Antall sider: 43

Internasjonale standardnumre:

Trykt: 978-82-539-0548-8

Lenker:

FULLTEKST: http://publications.nr.no/1552310228/NR-1038-Evaluering_av_tilgjengelighetstestemetoder.pdf