Hørselshemmedes opplevelser og behov i en teknologisk hverdag

Målsettingen med prosjektet er å synliggjøre behovene personer med nedsatt hørsel har i møte med teknologi i ulike livssituasjoner. Vi ser især etter tekniske utfordringer og barrierer denne brukergruppen møter, men er samtidig også interessert i positive opplevelser og gode løsninger.

Prosjektet avgrenses til å se på privat kommunikasjon og kommunikasjon med offentlige tjenester, især innen helse og velferd. Andre tema som berøres er personvern og kombinasjonen av hørsel og andre typer nedsatt funksjonsevne, som typisk oppleves av eldre. 

Fare for diskriminering

Dette er viktige problemstillinger av flere grunner. Fra før av vet vi at 14,5% av Norges befolkning over 20 år har en eller annen form for hørselshemming. Dårligere hørsel opptrer ofte i forbindelse med aldring, og demografiske indikatorer viser en betydelig økning av andelen eldre i Norge, den såkalte eldrebølgen. Dessuten er teknologien uunngåelig i dagens samfunn. Digitalisering av produkter og tjenester har skutt fart ytterligere i 2020 med Covid-19-pandemien. Dette øker faren for ekskludering og diskriminering av enkelte befolkningsgrupper. 

I prosjektet skal vi blant annet skaffe oss en dagsaktuell oversikt over de teknologiske opplevelsene hørselshemmede har når det gjelder privat kommunikasjon og kommunikasjon med offentlige instanser. Vi bruker både kvantitative og kvalitative metoder for å få tak i brukerstemmer, brukerhistorier og tjenestereiser. Prosjektet gjennomføres av en prosjektgruppe bestående av Norsk Regnesentral og Hørselshemmedes landsforbund.

Navn: Hør hør – Hørselshemmedes opplevelser og behov i en teknologisk hverdag

Partner: Hørselhemmedes Landsforbund

Tidsperiode: 2021 – 2022

Finansiering: Bufdir

I media:

Digitale barrierer under lupen (Din hørsel, 9.april 2021)

En verden full av digitale barrierer (Din hørsel, 1/22)

Rapporter: