Synshemmede i arbeidslivet: Et arbeidsgiverperspektiv

 • Tonje Fyhn
 • Till Halbach
 • Kristin Skeide Fuglerud
 • Kristin Kjæret
 • Terje André Olsen

Publikasjonsdetaljer

 • Utgiver: NORCE Norwegian Research Centre
 • Serie: NORCE - Norwegian Research Centre AS (13-2022)
 • År: 2022
 • Utgave: 13-2022
 • Antall sider: 30
 • Internasjonale standardnumre:
  • Trykt: 978-82-8408-217-2