Rapport

Synshemmede i arbeidslivet: Et arbeidsgiverperspektiv

Fyhn, Tonje; Halbach, Till; Skeide Fuglerud, Kristin; Kjæret, Kristin; Olsen, Terje André

Publikasjonsdetaljer

Utgivere: NORCE Norwegian Research Centre

Serie: NORCE - Norwegian Research Centre AS 13-2022

År: 2022

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8408-217-2