Framtidens skole: Inkluderende bruk av eXtended Reality

Framtidens skole handler om å kartlegge læringseffekter av XR-teknologi i skolen. Vi ser på hvilke praktiske barrierene elever med nedsatt og varierende funksjonsevne kan møte på, og hva som kan være mulige løsninger for å lykkes med XR-teknologi i skolen.  

XR og AR

XR er et samlebegrep for «Augmented Reality» (AR), «Virtual Reality» (VR) og Mixed Reality» (MR).

I prosjektet analyserer vi effekter av å bruke en popup-lærebok i naturfag som tilbyr interaktivt AR-innhold. Vi vil identifisere barrierer som elever med nedsatt funksjonsevne kan møte i bruk av læreboken, og kartlegge konkrete løsninger for de observerte barrierene. Prosjektet har som formål å hjelpe med at XR-teknologi blir mer tilgjengelig for bruk i norske skoler, samtidig som det vil bidra til internasjonal forskning om universell utforming av XR-teknologi generelt.

Formål i prosjektet

  • å identifisere konkrete positive og negative læringseffekter av XR-teknologi for bruk i norske skoler.  
  • å kartlegge konkrete barrierer ved bruk av XR-teknologi for elever med nedsatt eller varierende funksjonsevne. 
  • å identifisere mulige løsninger for å overvinne disse barrierene. I tillegg vil prosjektet kartlegge best-practice eksempler for vanlige problemer i XR-teknologi.
Elever sitter i klasserommet og bruker mobiltelefoner som utvider opplevelsen med sine tradisjonelle skolebøker med hjelp av augmented reality (AR).

Framtidens skole er basert på et tidligere prosjekt finansiert av Bufdir. I «Universell utforming av XR-teknologi i grunnskoler» kartla vi universell utforming av XR-teknologi i grunnskoler gjennom dokument- og litteraturstudier og gruppeintervjuer med representanter fra næringslivet, skoler, brukerorganisasjoner og kommuner.

Resultatet viste at fordeler med XR-teknologi som et opplevelsesbasert læringsverktøy tilbyr opplevelser man ellers ikke hadde fått til. Samtidig viste vår forskning fem store utfordringer knyttet til XR-teknologi i norske skoler, for at XR blir mer tilgjengelig for norske skoler: Vi må løse utfordringer rundt infrastruktur, pedagogiske muligheter, kompetanse og aksept, økonomi og universell utforming.  

Økt universell utforming av XR-teknologi

I dette prosjektet ønsker vi å få en praktisk validering av de teoretiske resultatene, fylle inn kunnskapshull – og sørge for en bedre forankring av XR-teknologien i norske skoler, samt økt universell utforming av XR-teknologi. Dette gjøres ved å kartlegge barrierer og løsninger av en popup-lærebok basert på AR-teknologi utviklet av Ludenso kalt Ludenso Explore (https://www.ludenso.com/explore).

Ved å undersøke læringseffekter, pedagogiske muligheter, barrierer for elever med spesielle behov og deres løsninger vil prosjektet bidrar til å øke kompetanse og kunnskap for den fremvoksende XR teknologien blant lærere, pedagoger og ansvarlige i kommunen. I tillegg kan resultatene øke kunnskap om tilgjengelighet, brukervennlighet og universell utforming av XR-teknologi generelt blant utviklere, pedagoger og ansvarlige i beslutningstakere i kommuner og tilsynsmyndigheter.  

I Framtidens skole jobber NR med Ludenso AS, en gründerbedrift for immersive teknologier i Forskningsparken i Oslo. Framdrift og resultater i prosjektet blir lagt ut på denne prosjektsiden.  

Navn: Framtidens skole. Inkluderende bruk av eXtended Reality (XR)

Partner: Ludenso AS

Periode: 2022-2023

Finansieringskilde: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)