Forum for universell utforming av XR-teknologi

UU-XR Forum er et kunnskapsforum om universell utforming (UU) av eXtended Reality-teknologi (XR). Målene er bevisstgjøring, nettverksbygging og etablering av gode rutiner for alle som jobber innen UU-XR.

Bildet viser en mann i rullestol med VR-briller på hodet. Han holder i en padle og smiler. Det står en annen smilende mann bak og dytter rullestolen. H
Bildetekst: Hvordan kan kompetanseheving innen universell utforming av XR-teknologi bidra til å tilgjengeliggjøre teknologien for mennesker med funksjonsnedsettelser? Bilde: Pexels

UU-XR Forum

XR er et samlebegrep for «Augmented Reality» (AR), «Virtual Reality» (VR) og Mixed Reality» (MR). UU-XR Forum har formål om å tilgjengeliggjøre denne teknologien for personer med nedsatt funksjonsevne, eksempelvis mennesker med visuelle, auditive, motoriske eller kognitive funksjonsnedsettelser.

Arbeidsseminarer om universell utforming av XR-teknologi

Vi ønsker å benytte forumet til å samle ressurser, utarbeide retningslinjer og bestepraksiser, samt gjøre denne informasjonen lett tilgjengelig for utviklere. I prosjektperioden vil forumet arrangere arbeidsseminarer hvor utviklere og representanter fra interesseorganisasjoner og det offentlige kan dele erfaringer og lære av hverandre.

UU-XR Forum vil

  • samle, organisere og sammenfatte digitale ressurser rundt tilgjengelighet og brukervennlighet i et referansebibliotek som er lett tilgjengelig for utviklere av XR-applikasjoner, brukerorganisasjoner og oppdragsgivere
  • vurdere positive og negative effekter av XR-teknologi innen ulike anvendelsesområder, som for eksempel utdanning, opplæring eller arbeidsprosesser.
  • avdekke barrierer ved bruk av XR-teknologi for mennesker med nedsatt eller varierende funksjonsevne
  • presentere løsninger for å overvinne disse barrierene, og kartlegge bestepraksis for vanlige problemer i XR-teknologi
  • formidle kunnskap om universell utforming av XR generelt, og dele utfordringer og løsninger spesielt, til aktuelle utviklere og beslutningstakere
  • bistå brukerorganisasjoner med å synliggjøre utfordringer deres brukergrupper opplever ved bruk av XR
  • bidra til internasjonal forskning om universell utforming av XR-teknologi.

Prosjektet baserer seg på tidligere forskning:Kartlegging av universell utforming av XR-teknologi i grunnskoler

og Framtidens skole: Inkluderende bruk av eXtended Reality.

Navn: Forum for universell utforming av XR-teknologi (UU-XR Forum)

Finansiering: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Periode: 2023 – 2024