Universell utforming av XR-teknologi i grunnskoler

Vi kartlegger universell utforming av XR-teknologi, og tilgjengelighet og brukervennlighet denne teknologien har for mennesker med funksjonsnedsettelser. I tillegg ser vi på muligheter, egnethet og begrensninger bruk av XR-teknologi kan ha i grunnskoler.

XR-teknologi omfatter både Virtual Reality (VR) og Augmented Reality (AR). I dette prosjektet bruker vi fokusgrupper og eksisterende litteratur for å se nærmere på:

  • Hvilke muligheter og løsninger finnes det for bruk av XR-teknologi i grunnskoler?
  • Hvordan kan man forbedre tilgjengelighet og brukervennlighet av XR-teknologi for å skape en universelt utformet XR-opplevelse?
  • Hvordan kan man øke kompetanse og øke bevisstheten blant lærerne og ansvarlige i kommunen omkring muligheter og begrensninger ved XR-teknologi?

Vi gjennomfører intervjuer med representanter fra industrien, skoler, kommuner og brukerorganisasjoner for å se på deres erfaringer og meninger om bruk av XR-teknologi i grunnskoler, og har knyttet kontakt med XR-miljøet, engasjerte skoler og brukerorganisasjoner som representerer hørselshemmede, svaksynte, og dyslektikere.

Vi fokuserer på universell utforming av XR-teknologien for flest mulig, og spesielt på tilgjengelighet og brukervennlighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Så ser vi på eksisterende litteratur som behandler XR i grunnskoler, og som adresserer barrierer av XR teknologien for mennesker med funksjonsnedsettelser og deres mulige løsninger.

Navn: UU-XR i grunnskoler – Kartlegging av universell utforming av XR-teknologi i grunnskoler

Periode: 2021 – 2022

Finansiering: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

“Er det virtuelle klasserommet tilgjengelig for alle?”

Meetup 8.12 2021 med opptak:

https://www.meetup.com/Universell-utforming-og-digital-inkludering/events/282116360/

Presentasjon av prosjektet, pdf:

Sluttrapport, pdf: