Avdeling

DART

Involverte Bransjer:

Samfunn

Vi kartlegger universell utforming av XR-teknologi, og tilgjengelighet og brukervennlighet denne teknologien har for mennesker med funksjonsnedsettelser. I tillegg ser vi på muligheter, egnethet og begrensninger bruk av XR-teknologi kan ha i grunnskoler.

XR-teknologi omfatter både Virtual Reality (VR) og Augmented Reality (AR). I dette prosjektet bruker vi fokusgrupper og eksisterende litteratur for å se nærmere på:

  • Hvilke muligheter og løsninger finnes det for bruk av XR-teknologi i grunnskoler?
  • Hvordan kan man forbedre tilgjengelighet og brukervennlighet av XR-teknologi for å skape en universelt utformet XR-opplevelse?
  • Hvordan kan man øke kompetanse og øke bevisstheten blant lærerne og ansvarlige i kommunen omkring muligheter og begrensninger ved XR-teknologi?

Vi gjennomfører intervjuer med representanter fra industrien, skoler, kommuner og brukerorganisasjoner for å se på deres erfaringer og meninger om bruk av XR-teknologi i grunnskoler, og har knyttet kontakt med XR-miljøet, engasjerte skoler og brukerorganisasjoner som representerer hørselshemmede, svaksynte, og dyslektikere.

Vi fokuserer på universell utforming av XR-teknologien for flest mulig, og spesielt på tilgjengelighet og brukervennlighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Så ser vi på eksisterende litteratur som behandler XR i grunnskoler, og som adresserer barrierer av XR teknologien for mennesker med funksjonsnedsettelser og deres mulige løsninger.

En presentasjon med resultatene vil gis på Teams den 08. desember kl.1000. Informasjonen og lenken til møtet finner du gjennom Meetup under den følgende lenken: https://www.meetup.com/Universell-utforming-og-digital-inkludering/events/282116360/.

En skriftlig rapport med resultatene vil presenteres her i løpet av vinteren 2021/2022.

Navn: UU-XR i grunnskoler – Kartlegging av universell utforming av XR-teknologi i grunnskoler

Periode: 2021 – 2022

Finansiering: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)