Desentralisert digital markedsplass

FAME består av eksperter i verdensklasse som tar sikte på å utvikle en unik, energieffektiv og sikker datamarkedsplass for innebygd økonomi for det globale markedet.

Fagmiljøet er bredt sammensatt med bakgrunn fra dataadministrasjon, datateknologi, dataøkonomi og digital finans.

FAME-markedsplassen vil minske begrensningene til sentraliserte skymarkedsplasser, og prosjektet vil forbedre en allerede moderne infrastruktur (dvs. H2020 i3-Market-markedsplassen) med nye funksjoner i tre komplementære retninger:

  • Sikker, interoperabel og forskriftskompatibel datautveksling mellom flere fødererte skybaserte dataleverandører i tråd med nye europeiske initiativer som GAIA-X.
  • Desentralisert, programmerbar, handel og prising av dataaktiva som utnytter blokkjedetokeniseringsteknikker (inkludert støtte for å akkumulere dataverdier i NFT-er).
  • Integrasjon av pålitelige og energieffektive (EE)-analyser basert på nye teknologier som Quantitative Explainable AI, Situation Aware Explainability (SAX), inkrementell EE-analyse og kantanalyse.


FAME vil bli operativt i et forent skymiljø med flere leverandører av EmFi-dataressurser, inkludert datasett, AI/ML-modeller og andre. Det vil bli sammenkoblet med mer enn tolv datamarkedsplasser som drives av prosjektpartnerne, samt med andre datainfrastrukturer som vil støtte implementeringen av syv piloter. Gjennom denne prosessen vil katalogen til FAME-markedsplassen fylles med en kritisk masse på over 1000 dataressurser.


Videre vil FAME etablere et læringssenter (LC) for teknologiske og ikke-teknologiske brukere, da dette er en sentral forutsetning for å frigjøre potensialet i dataøkonomien. FAME vil bygge et levende fellesskap av EmFi-interessenter rundt FAME-plattformen, som vil tjene som en katalysator for bærekraften til prosjektets resultater.

Navn: FAME (Federated desentralized Trusted DAta Marketplace for Embedded Finance)

Finansieringskilde: EU Horizon Europe

Periode: 2023 – 2025

Prosjekttype: : HORIZON-IA