Vi dekker et bredt spekter av bruksområder, inkludert risikomodellering, tidsrekker, prisprediksjon og forklarbar kunstig intelligens.

I tillegg til programvareutvikling driver vi med rådgivning, kvalitetssikring og kursing. Vår kjernekompetanse er statistisk-matematisk modellering og maskinlæring. Utfordringen er ofte å finne den enkleste, men likevel korrekte, metoden til problemet, i nært samarbeid med våre kunder.

Ved siden av å løse anvendte problemer, har vi også et fokus på generell metodeutvikling. Disse aktivitetene er i hovedsak organisert gjennom grunnfinansiering og BigInsight.

Temasider

Aktuelle prosjekter

Finans og forsikring bruker disse fagfeltene