Vi dekker et bredt spekter av bruksområder, inkludert risikomodellering, tidsrekker, prisprediksjon og forklarbar kunstig intelligens.

Vi utvikler programvare og tilbyr kunnskapsbasert rådgivning, kvalitetssikring og kursing. Vår kjernekompetanse er statistisk-matematisk modellering og maskinlæring, men vi arbeider også med problemstillinger innen datasikkerhet og personvern. Utfordringen er ofte å finne den enkleste, men likevel korrekte og mest effektive metoden til problemet, i nært samarbeid med våre kunder.

Ved siden av å løse anvendte problemer, har vi også et fokus på generell metodeutvikling. Disse aktivitetene er i hovedsak organisert gjennom grunnfinansiering, Finsec og BigInsight.

Forklarbar kunstig intelligens 

Ifølge en rapport fra PA konsulting utført på vegne av Finansforbundet, vil kompetanse på metoder som gir tilstrekkelig grad av forklarbarhet i de anvendte løsningene som benytter kunstig intelligens være avgjørende for mer bruk i finansnæringen. Dette området er derfor av stor viktighet og har høyt fokus i pågående forskning. 

NR har de siste årene forsket mye på forklarbar kunstig intelligens. Vi har omfattende kunnskap om de mest brukte metodene innen dette feltet; LIME, Shapley verdier og kontrafaktiske forklaringer, og har utviklet programvare knyttet til de to sistnevnte metodene.  I tillegg ligger vi i forskningsfronten internasjonalt, med fem vitenskapelige publikasjoner bare i løpet av de to siste årene. 

Flere av NRs kunder benytter allerede forklarbar kunstig intelligens for å bedre forstå hvorfor KI-metodene gir de resultatene de gir og sikre at eventuelle sluttbrukere blir rettferdig behandlet, men vi er alltid interessert i å komme i kontakt med nye oppdragsgivere som trenger hjelp på dette feltet.      

Maskinlæring, statistisk analyse og forklarbar AI:

Temasider

Aktuelle prosjekter

Finans og forsikring involverer disse fagfeltene