Forsikring

Norsk Regnesentral samarbeider tett med flere av de største forsikringsselskapene i Norge. Vår kjernekompetanse er statistisk-matematisk modellering og maskinlæring.

Vi har i mange år samarbeidet med SpareBank 1 Forsikring og DNB Livsforsikring om å utvikle metodikk knyttet til SCR-beregningene i Solvens II. De siste årene har også Fremtind Livsforsikring blitt en kunde på dette feltet.

Et annet viktig område, er estimering av risikopremier for skadeforsikring. Innen dette området har vi blant annet modellert sammenhengen mellom klima og vannskader på bolig for Gjensidige forsikring.

I tillegg til de nevnte to hovedanvendelsene har vi også jobbet med modellering av kundeavgang, analyse av klikkdata og deteksjon av forsikringssvindel.