Kredittmodell for små og mellomstore bedrifter

Små- og mellomstore (SMB) bedrifter utgjør 99% av alle bedrifter i Norge, og 47% av alle ansatte i privat sektor. Totalt omsetter disse bedriftene for nær 700 milliarder kroner. Samtidig har de over de siste årene, og særlig siden finanskrisen sakket akterut i tilgangen på kapital, sammenlignet med store selskap.

Ideen til oppstartsselskapet FundingPartner er å tilby en crowdlending-plattform for lån til SMB-bedriftene.

Da trenger de effektive modeller for å kredittvurdere SMBene. I et projekt finansiert av Norges Forskningsråd jobber NR sammen med Fundingpartner for å utvikle slike kredittscoringsmodeller basert på maskinlæring. Input til modellene vil være både regnskapsdata, mer kvalitative data og etter hvert også transaksjonsdata.

Navn: Kredittmodell for små og mellomstore bedrifter

Kunde: FundingPartner

Periode: 2020 – 2024