Maskinlæring

Maskinlæring er en av hovedingrediensene i kunstig intelligens, som inkluderer matematisk/statistisk modellering og informatikk.

Maskinlæring består av algoritmer som gjør datamaskiner i stand til å automatisk finne mønstre fra små eller store mengder data på en intelligent måte. Målet med maskinlæring er å trene opp algoritmer for å predikere eller ta beslutninger uten å være eksplisitt programmert for det.

Beslutningstrær er et eksempel på en enkel og klassisk maskinlæringsteknikk. Dyp læring, eller dype nevrale nettverk, er en avansert maskinlæringsmetode som delvis har revolusjonert bildeanalyse og språkteknologi.

Maskinlæring brukes i disse bransjene