Jordobservasjon og Bildeanalyse

Vi utfører forskning og utvikling av metoder for analyse av ulike typer av bildedata fra ulike typer av kameraer og sensorer.

Innen generell bildeanalyse jobber vi med anvendelser innen områder som medisin og helse, marin, industri og energi, hvor vi utvikler metoder for deteksjon, karakterisering og gjenkjenning av ulike typer av objekter og fenomener fra bildedata.

Innen jordobservasjon analyserer vi digitale fjernmålingsdata fra satellitter og fly og utvikler metoder, algoritmer og verktøy for gjenkjenning av objekter, klassifikasjon og beregning av størrelser basert på fysiske modeller. 

Ta kontakt:

Våre fagområder

Aktuelle prosjekter