I dette prosjektet utvikler vi algoritmer som bestemmer snødekkets utvikling fra dag til dag gjennom flere tiår. Det er to klimavariable som måles, snødekningsgrad og vannekvivalent.

Snødekningsgrad handler om hvor stor andel av hver observert piksel som er dekket med snø, og vannekvivalent om hvor mye vann tilsvarer snøen i en piksel.

Dette gjøres med forskjellige sensorer laget av forskjellige land og til forskjellige tider. En av de store utfordringene er å oppnå god kvalitet over tid med alle disse sensorene slik at man klarer å måle «klimasignalet», de endringene som med sikkerhet kan tilskrives klimaendringer. NR er involvert i arbeidet med ESA-sensorene ATSR-2 og AATSR, samt NASAs MODIS-sensor. NR utvikler også algoritmer for å bestemme usikkerheten i måleresultatene med disse og andre sensorer. Dessuten arbeider NR med en multisensor/multitemporal algoritme som kombinerer optiske sensorer (AVHRR) og mikrobølgesensorer (SMMR, SSM/I og SSMIS) for å lage snøkart også for områder som er dekket av skyer og som er uten dagslys (polar natt). 

Navn: Snow CCI – Lange klimatidsserier av snøobservasjoner 

Partner: European Space Agency (ESA)

Periode: 2018 – 2021