Klimaet er i endring. Ekstremvær, temperaturøkning og endringer I nedbørsmønster og -nivå påvirker allerede helse, naturmiljø og økonomi. 

Sammen med forskere ved universiteter og andre forskningsinstitusjoner, og med eksperter i private og offentlige bedrifter, jobber vi tverrfaglig i nasjonale og internasjonale prosjekter for et klimarobust samfunn. 
 
Vi utvikler metodikk og algoritmer for å analysere fjernmålingsdata og andre bildedata. Vi bruker statistisk modellering og maskinlæring til å beskrive og forstå oppførselen til prosesser i klimasystemet og naturmiljøet, og fenomener som påvirkes av disse. Et gjennomgående tema i arbeidet vårt er presis kvantifisering av tilknyttet usikkerhet for risikovurdering og beslutningsstøtte. 

Bildetekst: Vi bruker statistisk modellering og maskinlæring i vårt arbeid mot et klimarobust samfunn. Bilde: Unsplash

Klima og miljø involverer disse fagfeltene

Aktuelle prosjekt

Aktuelle artikler