Dronebasert overvåking av kysten

SeaBee etablerer et nasjonalt senter for dronebaserte tjenester for bruk i kyst- og vannforskning, og til kartlegging og overvåking av naturtyper, alge- og dyresamfunn og menneskeskapte påvirkninger.

Til venstre vises et typisk dronebilde. Til høyre ses en klassifikasjon av samme bildet ved bruk av dyp læring
Til venstre vises et typisk dronebilde. Til høyre ses en klassifikasjon av samme bildet ved bruk av dyp læring. Bilde: SeaBee

Datainnsamling med droner

SeaBee vil, ved bruk av droner og maskinlæring, automatisere datainnsamling og analyse. Dette vil muliggjøre datahåndtering som er både kostnadseffektivt og av høy kvalitet, og et toppmoderne verktøy for å møte pågående miljøutfordringer.

Automatisk analyse av dronedata

NR leder arbeidet for utvikling av maskinlæringsalgoritmer for automatisk analyse av dronedata. Typiske produkter fra analysen er deteksjon av dyr (for eksempel sjøfugl og kystsel) og arealkartlegging av kystvegetasjon.

SeaBee blir gjennomført i samarbeid med Forskninginstituttet for vann og miljø (NIVA), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norsk institutt for naturforskning (NINA), Havforskningsinstituttet (HI), og GRID-Arendal. 

Navn: SeaBee – Norsk infrastruktur for dronebasert forskning, overvåking og kartlegging av kystsonen

Partner: NIVA (prosjektleder), NTNU, NINA, HI og GRID-Arendal.

Finansiering: Forskningsrådet

Periode: 2020-2024