SeaBee etablerer et nasjonalt senter for dronebaserte tjenester for bruk i kyst- og vannforskning, og til kartlegging og overvåking av naturtyper, alge- og dyresamfunn og menneskeskapte påvirkninger.

Ved bruk av droner og maskinlæring skal prosjektet automatisere datainnsamling og analyse og gi produkter med høy kvalitet.

NR leder arbeidet for utvikling maskinlæringsalgoritmer for automatisk analyse av dronedata. Typiske produkter fra analysen er deteksjon av dyr (for eksempel sjøfugl og kystsel) og arealkartlegging av kystvegetasjon. SeaBee blir gjennomført i samarbeid med NIVA (prosjektleder), NTNU, NINA, HI og GRID-Arendal. 

Dronebilde (venstre) og klassifikasjon av dette med dyp læring (høyre)​

Navn: SeaBee – Norsk infrastruktur for dronebasert forskning, overvåking og kartlegging av kystsonen

Partner: Norges forskningsråd

Periode: 2020-2024