Havet dekker 70% av jordas overflate og er viktig for blant annet transport, matproduksjon og klima.

Det er vesentlig at ressursene i havet forvaltes på en bærekraftig måte og at det ikke forurenses.

NR bidrar til dette med overvåking av havet basert på data fra satellitter, fly og droner, og med forvaltning av matressursene ved bruk av bildeanalyse og statistisk modellering.

Temasider

Statistisk analyse og prognoser i SAMBA:

Jordobservasjon og overvåking, vær og klima i SAMBA:

Aktuelle prosjekter

Hav involverer disse fagfeltene