NR bidrar til god forvaltning av havet med overvåking basert på data fra satellitter, fly og droner, og med forvaltning av matressursene ved bruk av bildeanalyse og statistisk modellering.

Havet dekker 70% av jordas overflate og er viktig for blant annet transport, matproduksjon og klima. Det er vesentlig at ressursene i havet forvaltes på en bærekraftig måte og at det ikke forurenses.

NR bidrar til god forvaltning av havet med overvåking basert på data fra satellitter, fly og droner, og med forvaltning av matressursene ved bruk av bildeanalyse og statistisk modellering.

Temasider

Vi jobber med modellering av smittsomme sykdommer, biomasseprediksjon, og analyse av strategier for fiskeri og hvalfangst. Kompetansen vår dekker hele spekteret av statistiske metoder fra regresjonsteknikker til bayesianske hierarkiske modeller.

NR begynte med bestandestimering av vågehval rundt 1990. I dag jobber vi med bestandsestimering av fisk, hval og sel. Arbeidet foregår i tett samarbeid med Havforskningsinstituttet.


Hav involverer disse fagfeltene

Aktuelle prosjekter