Publikasjoner:

383 treff i publikasjoner

Publikasjon

År

Kategori

2020

Vitenskapelig foredrag

2020

Vitenskapelig foredrag

2020

Intervju

2019

Vitenskapelig foredrag

2015

Intervju

2014

Rapport

2013

Vitenskapelig foredrag

2012

Intervju

2012

Populærvitenskapelig foredrag

2012

Populærvitenskapelig artikkel

2012

Populærvitenskapelig artikkel

2011

Vitenskapelig artikkel

2011

Vitenskapelig foredrag

2008

Vitenskapelig foredrag

2008

Rapport

2007

Vitenskapelig foredrag

2007

Populærvitenskapelig foredrag

2006

Populærvitenskapelig artikkel

2005

Vitenskapelig artikkel

2005

Populærvitenskapelig artikkel

2005

Populærvitenskapelig artikkel

2003

Vitenskapelig foredrag

2003

Leserinnlegg

2002

Leksikonartikkel

2000

Vitenskapelig foredrag

1998

Rapport

1997

Vitenskapelig foredrag

1997

Vitenskapelig artikkel

1994

Vitenskapelig artikkel

1993

Vitenskapelig foredrag

1992

Populærvitenskapelig artikkel

1991

Populærvitenskapelig artikkel