TEST - for traffikksikkerheit og helse - Bruk av rusmiddel og legemiddel med ruspotensiale blant førarar i normal trafikk

  • Hallvard Gjerde
  • Per T. Normann
  • Bjørg S. Pettersen
  • Terje Assum
  • Magne Aldrin

Publikasjonsdetaljer

  • Journal: Ukjent, p. 29–29, Friday 1. August 2008