Vitenskapelig artikkel

Bayesian image classification with Baddeley's delta loss

Frigessi, Arnoldo; Rue, Håvard

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Journal of Computational And Graphical Statistics (JCGS), vol. 6, p. 55–73–19, onsdag 1. januar 1997

Utgivere: Taylor & Francis

Utgave: 1

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 1061-8600
Elektronisk: 1537-2715