Modellering av misligholdssannsynligheter for banker. Rapport for Statens Finansfond

Publikasjonsdetaljer

  • Utgiver: Norsk Regnesentral
  • Serie: NR-notat (SAMBA/26/09)
  • År: 2009
  • Utgave: SAMBA/26/09