Rapport

Statistical approximation to synthetic mid-ship hull girder stress response

Steinbakk, Gunnhildur Högnadóttir; Aldrin, Magne; Haug, Ola

Publikasjonsdetaljer

Utgivere: Norsk Regnesentral

Serie: NR-notat SAMBA/34/18

År: 2018