Publikasjoner:

118 treff i publikasjoner

Publikasjon

År

Kategori

Modelling building water damage risk in a changing climate

Haug, Ola; Heinrich-Mertsching, Claudio

2023

Faglig foredrag

Gjensidige Denmark: Water damage risk model and preliminary analysis of storm damages

Wahl, Jens Christian; Heinrich-Mertsching, Claudio; Liu, Izzie Yi; Thorarinsdottir, Thordis; Haug, Ola

2023

Rapport

An agent-based model with social interactions for scalable probabilistic prediction of performance of a new product

Parviero, Riccardo; Hellton, Kristoffer Herland; Haug, Ola; Engø-Monsen, Kenth; Rognebakke, Hanne Therese Wist; Canright, Geoffrey; Frigessi, Arnoldo; Scheel, Ida

2022

Vitenskapelig artikkel

Presentasjon av Climate Futures

Roksvåg, Thea; Haug, Ola

2022

Vitenskapelig foredrag

Stedsbasert risiko for vannskader – fase 2: Effekten av bygningsegenskaper, meteorologi og topografi

Wahl, Jens Christian; Heinrich, Claudio; Thorarinsdottir, Thordis; Haug, Ola

2021

Rapport

Real-time prediction of propulsion motor overheating using machine learning

Hellton, Kristoffer Herland; Tveten, Martin; Stakkeland, Morten; Engebretsen, Solveig; Haug, Ola; Aldrin, Magne Tommy

2021

Vitenskapelig artikkel

Ny metodikk for ÅDT-belegging av vegnettet

Haug, Ola; Aldrin, Magne; Hulleberg, Nina; Ingebrigtsen, Rikke; Gjøvåg, Christopher; Stafto, Klaus

2021

Rapport

Estimering av passasjerer i buss for tog

Haug, Ola; Rognebakke, Hanne; Aldrin, Magne

2021

Rapport

Spatial trend analysis of gridded temperature data at varying spatial scales

Haug, Ola; Thorarinsdottir, Thordis Linda; Sørbye, Sigrunn Holbek; Franzke, Christian L.E.

2020

Vitenskapelig artikkel

Stedsbasert risiko for vannskader – fase 1: Vurdering av topografiske indekser

Wahl, Jens Christian; Heinrich, Claudio; Thorarinsdottir, Thordis; Ordonez, Alba; Trier, Øivind Due; Salberg, Arnt-Børre; Haug, Ola

2020

Rapport

Risikomodell for vannskader på bygninger

Heinrich, Claudio; Wahl, Jens Christian; Thorarinsdottir, Thordis; Haug, Ola

2020

Rapport

Risikomodell for vannskader på bygninger og sensitivitet i klimaframskrivninger

Heinrich, Claudio; Wahl, Jens Christian; Matre, Andreas; Thorarinsdottir, Thordis; Haug, Ola

2020

Rapport

2020

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Statistical approximation to synthetic mid-ship hull girder stress response

Steinbakk, Gunnhildur Högnadóttir; Aarsnes, Lars Holterud; Aldrin, Magne Tommy; Astrup, Ole Christian; Haug, Ola; Storhaug, Gaute; Vanem, Erik

2019

Faglig foredrag

Metodikk for ÅDT-belegging – forslag til løsning

Haug, Ola; Steinbakk, Gunnhildur Högnadóttir; Salberg, Arnt-Børre; Aldrin, Magne

2019

Faglig foredrag

Statistical Approximation to Synthetic Midship Hull Girder Stress Response

Steinbakk, Gunnhildur Högnadóttir; Aarsnes, Lars Holterud; Aldrin, Magne Tommy; Astrup, Ole Christian; Haug, Ola; Storhaug, Gaute; Vanem, Erik

2019

Vitenskapelig artikkel

Virtual indicator sensor for structural condition monitoring

Steinbakk, Gunnhildur Högnadóttir; Aldrin, Magne Tommy; Haug, Ola

2019

Vitenskapelig foredrag

Metodikk for ÅDT-belegging – statistisk modell og datakilder

Haug, Ola; Steinbakk, Gunnhildur Högnadóttir; Salberg, Arnt Børre; Aldrin, Magne

2019

Rapport

2019

Rapport

2018

Rapport

Statistical approximation to synthetic mid-ship hull girder stress response

Steinbakk, Gunnhildur Högnadóttir; Aldrin, Magne; Haug, Ola

2018

Rapport

Spatial trend analysis of gridded temperature data sets at varying spatial scales

Haug, Ola; Thorarinsdottir, Thordis Linda; Sørbye, Sigrunn Holbek; Franzke, Christian

2017

Vitenskapelig foredrag

Calibrating regionally downscaled precipitation over Norway through quantile-based approaches

Bolin, David; Frigessi, Arnoldo; Guttorp, Peter; Haug, Ola; Orskaug, Elisabeth; Scheel, Ida; Wallin, Jonas

2016

Vitenskapelig artikkel

Modelling and predicting residential water damage insurance claims via a calibrated dynamical downscaling

Haug, Ola; Bolin, David; Frigessi, Arnoldo; Guttorp, Peter; Orskaug, Elisabeth; Scheel, Ida; Wallin, Jonas

2016

Vitenskapelig foredrag

2015

Faglig foredrag

System for prediksjon av NSBs passasjertrafikk

Aldrin, Magne; Rognebakke, Hanne Therese Wist; Haug, Ola

2015

Faglig foredrag

2015

Vitenskapelig foredrag

2015

Rapport

Vulnerability models for water damage insurance claims – predictions of future losses in a climate change perspective

Haug, Ola; Scheel, Ida; Orskaug, Elisabeth; Frigessi, Arnoldo; Guttorp, Peter; Ferkingstad, Egil

2014

Vitenskapelig foredrag

Estimating dynamic roadway travel times

Huseby, Ragnar Bang; Haug, Ola

2014

Vitenskapelig foredrag

System for prediksjon av NSBs passasjertrafikk – Metodebeskrivelse

Aldrin, Magne Tommy; Rognebakke, Hanne Therese Wist; Haug, Ola

2014

Rapport

System for prediksjon av NSBs passasjertrafikk – Oversikt over metodikk og resultater

Rognebakke, Hanne Therese Wist; Aldrin, Magne Tommy; Haug, Ola

2014

Rapport

System for prediksjon av NSBs passasjertrafikk – Teknisk programbeskrivelse

Rognebakke, Hanne Therese Wist; Aldrin, Magne Tommy; Haug, Ola

2014

Rapport

2014

Rapport

Responsmodellen

Løland, Anders; Haug, Ola; Aldrin, Magne Tommy

2014

Rapport

2013

Poster

A Bayesian hierarchical model with spatial variable selection: the effect of weather on insurance claims

Scheel, Ida; Ferkingstad, Egil; Frigessi, Arnoldo; Haug, Ola; Hinnerichsen, Mikkel; Meze-Hausken, Elisabeth

2013

Vitenskapelig artikkel

2013

Vitenskapelig foredrag

Evaluation and calibration of dynamically downscaled precipitation over Norwegian mainland

Haug, Ola; Orskaug, Elisabeth; Scheel, Ida; Frigessi, Arnoldo; Maraun, Douglas; Guttorp, Peter

2012

Poster

Evaluation and Calibration of Dynamically Downscaled Precipitation over Norwegian Mainland

Haug, Ola; Orskaug, Elisabeth; Scheel, Ida; Frigessi, Arnoldo; Maraun, Douglas; Guttorp, Peter

2012

Poster

Evaluating and Calibrating Dynamically Downscaled Precipitation Using the Doksum Shift Function

Scheel, Ida; Haug, Ola; Orskaug, Elisabeth; Frigessi, Arnoldo; Guttorp, Peter

2012

Vitenskapelig foredrag

2012

Populærvitenskapelig foredrag

Ruter#: Estimering av antall trikkepassasjerer

Aldrin, Magne; Ferkingstad, Egil; Haug, Ola

2012

Populærvitenskapelig foredrag

2012

Rapport

Trafikkstatistikk for trikk

Aldrin, Magne; Ferkingstad, Egil; Haug, Ola

2012

Rapport

Evaluation of a dynamic downscaling of precipitation over the Norwegian mainland

Orskaug, Elisabeth; Scheel, Ida; Frigessi, Arnoldo; Guttorp, Peter; Haugen, Jan Erik; Tveito, Ole Einar; Haug, Ola

2011

Vitenskapelig artikkel

Future building water loss projections posed by climate change

Haug, Ola; Dimakos, Xeni Kristine; Vårdal, Jofrid Frøland; Aldrin, Magne; Meze-Hausken, Elisabeth

2011

Vitenskapelig artikkel

2011

Vitenskapelig foredrag

Calibrating dynamically down-scaled precipitation using the Doksum shift function

Haug, Ola; Orskaug, Elisabeth; Scheel, Ida; Frigessi, Arnoldo; Guttorp, Peter; Maraun, Douglas

2011

Vitenskapelig foredrag

Calibrating dynamically downscaled precipitation using the Doksum shift function

Haug, Ola; Orskaug, Elisabeth; Scheel, Ida; Frigessi, Arnoldo; Guttorp, Peter; Maraun, Douglas

2011

Vitenskapelig foredrag

Evaluation of a dynamic downscaling of Norwegian precipitation

Orskaug, Elisabeth; Scheel, Ida; Frigessi, Arnoldo; Guttorp, Peter; Haugen, Jan Erik; Tveito, Ole Einar; Haug, Ola

2011

Vitenskapelig foredrag

2011

Populærvitenskapelig foredrag

A Bayesian hierarchical model with spatial variable selection: the effect of weather on insurance claims. Derivation of distributions and MCMC sampling schemes

Scheel, Ida; Ferkingstad, Egil; Frigessi, Arnoldo; Haug, Ola; Hinnerichsen, Mikkel; Meze-Hausken, Elisabeth

2011

Rapport

A validation suite for downscaled climate model data

Orskaug, Elisabeth; Haug, Ola; Scheel, Ida; Frigessi, Arnoldo

2010

Poster

2010

Vitenskapelig foredrag

2010

Vitenskapelig foredrag

2010

Populærvitenskapelig foredrag

2010

Populærvitenskapelig foredrag

Supplemental material to: Evaluation of a dynamic downscaling of Norwegian precipitation

Orskaug, Elisabeth; Scheel, Ida; Frigessi, Arnoldo; Guttorp, Peter; Haugen, Jan Erik; Tveito, Ole Einar; Haug, Ola

2010

Rapport

2009

Poster

Traffic monitoring from space for sustainable development of the road network

Larsen, Siri Øyen; Aldrin, Magne; Haug, Ola; Salberg, Arnt Børre; Solberg, Rune; Gryteselv, Kristin; Johansen, Kjell

2009

Vitenskapelig foredrag

2009

Rapport

A controlled intervention study to improve antibiotic use in a Russian paediatric hospital

Abrahamsen, Tore G; Andresen, Stein Erik; Haug, Ola; Lelek, Michaela; Ringertz, Signe H; Berild, Dag; Bjørløw, Egil; Kossenko, Irina M.; Kubar, Olga I.; Mintchenko, Svetlana I.; Pyasetskaya, Maria F.; Sysenko, Galina A.

2008

Vitenskapelig artikkel

Climate change and its impact on building water damage

Haug, Ola; Dimakos, Xeni Kristine; Vårdal, Jofrid Frøland; Aldrin, Magne

2008

Vitenskapelig artikkel

2008

Programdeltagelse

Fremtidig utvikling i vannskader som følge av klimaendringer – resultater

Vårdal, Jofrid Frøland; Haug, Ola; Dimakos, Xeni Kristine; Aldrin, Magne

2008

Rapport

Fremtidig utvikling i vannskader som følge av klimaendringer

Haug, Ola; Dimakos, Xeni Kristine; Vårdal, Jofrid Frøland; Aldrin, Magne Tommy

2008

Rapport

Klimaendringer: Nye utfordringer for forsikringsbransjen

Gundersen, Elisabeth Nyeggen; Haug, Ola

2007

Vitenskapelig foredrag

2007

Vitenskapelig foredrag

2007

Rapport

Uttesting av beregningsmodulen i NorTraf (basiskurvemetoden)

Andersen, Ståle; Sagstuen, Torbjørn; Aldrin, Magne Tommy; Haug, Ola

2006

Fagartikkel

En kostnadseffektiv strategi for avisleveranser

Aldrin, Magne; Mazzi, Sonia; Haug, Ola

2006

Populærvitenskapelig artikkel

Finding differentially expressed genes from microarray data

Holden, Marit; Haug, Ola; Frigessi, Arnoldo

2006

Populærvitenskapelig foredrag

Oppdatering av Basiskurvemetodikken

Aldrin, Magne; Haug, Ola

2006

Rapport

2006

Rapport

2005

Vitenskapelig foredrag

Statistics and Bioinformatics

Holden, Marit; Løland, Anders; Neef, Linda Reiersølmoen; Haug, Ola; Frigessi, Arnoldo

2005

Populærvitenskapelig foredrag

Måling av emballasjebruk i norsk næringsliv

Dimakos, Xeni Kristine; Haug, Ola; Aldrin, Magne Tommy

2005

Rapport

2005

Rapport

Analysis of the humoral immune response to immunoselected phage-displayed peptides by a microarray-based method

Haug, O; Myklebost, Ola; Aldrin, M; Østenstad, Bjørn; Holden, M; Frigessi, Arnoldo; Sioud, Mouldy; Cekaite, Lina; Hovig, Eivind

2004

Vitenskapelig artikkel

2003

Vitenskapelig artikkel

2003

Vitenskapelig artikkel

2003

Leserinnlegg

2003

Vitenskapelig foredrag

2003

Rapport

2002

Rapport

2002

Rapport

2002

Rapport

2001

Rapport

ElG; A multi-factor vector auto-regressive Electricity and Gas price model

Kåresen, Kjetil Fleischer; Aas, Kjersti; Haug, Ola

2001

Rapport

Data analysis of UK electricity and gas prices

Aas, Kjersti; Kåresen, Kjetil Fleischer; Haug, Ola

2001

Rapport

2000

Rapport