Publikasjoner:

107 treff i publikasjoner

Publikasjon

År

Kategori

2020

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2014

Rapport

2014

Vitenskapelig foredrag

2012

Populærvitenskapelig foredrag

2012

Populærvitenskapelig foredrag

2011

Populærvitenskapelig foredrag

2010

Vitenskapelig foredrag

2010

Vitenskapelig foredrag

2008

Programdeltagelse

2006

Populærvitenskapelig artikkel

2005

Vitenskapelig foredrag

2005

Populærvitenskapelig foredrag