Rapport   2007

Lindqvist, Ola; Haug, Ola

Publikasjonsdetaljer

Utgiver:

Norsk Regnesentral

Utgave:

SAMBA/06/07

Antall sider: 73