Rapport   2001

Haug, Ola; Kåresen, Kjetil Fleischer

Publikasjonsdetaljer

Utgiver:

Norsk Regnesentral

Utgave:

SAMBA/08/01

Antall sider: 14