Skadeprediksjoner basert på ECHAM4 klimamodelldata

Publikasjonsdetaljer

  • Utgiver: Norsk Regnesentral
  • Serie: NR-notat (SAMBA/29/09)
  • År: 2009
  • Utgave: SAMBA/29/09
  • Antall sider: 36